Menu główne

Dane kontaktowe

Eurowarsztat

Moto
O firmie

Firma "Auto-Partner" powsta?a w roku 1990. Pierwsza siedziba firmy mie?ci?a si? przy ul. Morskiej 8. Kolejne miejsce dzia?alno?ci to ul. Bielicka 24a oraz Inowroc?awska 1. W roku 1998 nast?pi?a ostateczna przeprowadzka do nowego obiektu po??czonego z magazynem hurtowym przy ul. Bielickiej 78. Od pocz?tku swego istnienia zajmowali?my si? importem cz??ci zamiennych do samochodw zachodnich, sprzedawanych bezpo?rednio z naszego magazynu - jak rwnie? realizacj? indywidualnych zamwie? na cz??ci. Systematyczne rozwijanie wsp?pracy z_producentami cz??ci samochodowych, wymusza?o nawi?zywanie nowych kontaktw handlowych i uruchomienie kolejnych przedstawicielstw firm, a to owocowa?o rozszerzaniem asortymentu towarw oferowanych naszym klientom.

W roku 2002 uzyskali?my autoryzacj? firmy Bosch w zakresie Bosch Car Service i do??czyli?my do sieci warsztatw Bosch Service o najwy?szym standardzie oferowanych us?ug.

Integracja z Group Auto Union

W roku 1999 AUTO-PARTNER zosta? jednym ze wsp?za?o?ycieli Group Auto Union Polska - grupy b?d?cej oficjalnym cz?onkiem dynamicznie rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej organizacji Group Auto Union International z siedzib? we Francji, zrzeszaj?cej dystrybutorw cz??ci zamiennych w Europie, Brazylii i Turcji. GAU Polska jest platform? wsplnych zakupw i polityki marketingowej dystrybutorw dzia?aj?cych na polskim rynku aftermarketowym, zorientowanych na kompleksow? obs?ug? rynkw lokalnych. Dzi?ki wsp?pracy w ramach GAU Polska oraz GAU International firma AUTO-PARTNER rozwin??a sta?e kontakty handlowe z wiod?cymi producentami cz??ci zamiennych do samochodw osobowych i dostawczych, tym samym uzyskuj?c natychmiastowy dost?p do szerokiego asortymentu produktw.

 
Nowości

PRO-TEC

Nowa us?uga specjalistycznego czyszczenia uk?adw wtryskowych i p?ukania silnika ?rodkami PRO-TEC. (Klik)

------------------------------------------------

Szybki kontakt

Tel. 52 320-14-30
Tel. kom. 609 824 725

"Auto-Partner Polska" Sp.z o.o.
Sp?ka komandytowa
ul. Bielicka 78
85-135 Bydgoszcz

Mapka dojazdu