Menu główne

Dane kontaktowe

Eurowarsztat

Moto
Pobierz terminal APB

Instrukcja u?ytkowania terminala znajduje si? > tutaj! (Kliknij prawy klawisz myszki -> Zapisz element docelowy jako)

Terminal Auto-Partner to specjalizowany program instalowany na komputerze Klienta umo?liwiaj?cy bezpo?redni dost?p przez Klienta do zamwie? online, a tak?e do podgl?du wystawionych asygnat, faktur i p?atno?ci. Terminal ??czy si? z naszym serwerem poprzez sie? Internet.


Dla klientw hurtowych (wymagane logowanie):

Pobierz instalator terminala AP (rozdzielczo?? okna 105x35 lub 128x48) klikaj?c na jeden z poni?szych linkw:
fl5-term_ap-byd_105.exe - plik ma 649 030 bajtw.
fl5-term_ap-byd_128.exe - plik ma 649 029 bajtw.


Dla klientw indywidualnych (detalicznych):

Pobierz instalator terminala AP (detal) klikaj?c na ten link:
terminal_Auto-Partner_detal.exe (detal) - plik ma 623 546 bajtw.

Minimalne wymagania sprz?towe: brak

Instrukcja u?ytkowania terminala znajduje si? > tutaj!

(Kliknij prawy klawisz myszki -> Zapisz element docelowy jako)

Katalog Windowsowy FLkat2


Pobierz plik instalacyjny (.exe)

Minimalne wymagania sprz?towe:

  • procesor: 1,5 Ghz
  • pami?? RAM: 1GB
  • przepustowo?? ??cza internetowego: 1Mb/s.

W ostatnim czasie wprowadzili?my katalog pracuj?cy w ?rodowisku Windows.

Do zalogowania potrzebny jest:

1. numer klienta w naszym systemie sprzeda?y (widoczny w starym terminalu na grze okna, mo?na go rownie? otrzyma? od naszych handlowcw)

2. has?o (takie samo jak w terminalu, wielko?? liter nie ma znaczenia)

 
Nowości

PRO-TEC

Nowa us?uga specjalistycznego czyszczenia uk?adw wtryskowych i p?ukania silnika ?rodkami PRO-TEC. (Klik)

------------------------------------------------

Szybki kontakt

Tel. 52 320-14-30
Tel. kom. 609 824 725

"Auto-Partner Polska" Sp.z o.o.
Sp?ka komandytowa
ul. Bielicka 78
85-135 Bydgoszcz

Mapka dojazdu