Eurowarsztat Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 sierpnia 2013 11:37


www.eurowarsztat.pl

Sie? warsztatw samochodowych pod nazw? EuroWarsztat powsta?a w oparciu o mi?dzynarodowy program, ktry funkcjonuje ju? we Francji, Hiszpanii, Holandii, W?oszech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Koncepcja sieci to doskona?e po??czenie zalet wynikaj?cych z funkcjonowania niezale?nego warsztatu (np. r?norodno?? produktw) i wysoki poziom ?wiadczonych us?ug.

AUTO-PARTNER jest koordynatorem sieci EuroWarsztat w regionie.

Misj? sieci jest zapewnienie klientom indywidualnym wysokiego standardu ?wiadczonych us?ug, a samym warsztatom - partnerskich warunkw wsp?pracy z dystrybutorem. Sie? EUROWARSZTAT tworz? niezale?ne warsztaty oraz serwisy samochodowe, ktre rozumiej? potrzeb? dostosowywania swojej oferty do rosn?cych wymaga? klientw, coraz silniejszej konkurencji oraz ktrych celem jest wprowadzenie nowoczesnych form organizacji pracy i zarz?dzania.

Przyst?pienie do sieci to gwarancja wysokiej pozycji na rynku motoryzacyjnym, dost?p do szerokiej wiedzy technicznej, reklamy, promocji i wielu innych udogodnie?.

 • Wizualizacja warsztatu zgodna z systemem identyfikacji rynkowej Europejskiej sieci serwisw (oszyldowanie, ubranie mechanikw, podk?adki pod tablice rejestracyjne, oznakowanie pojazdw firmowych, wizytwki warsztatw na stronie internetowej www.eurowarsztat.pl itd.).
 • Reklama i promocja sieci o zasi?gu krajowym i lokalnym.
 • Wsparcie marketingowe.
 • Korzystne warunki zakupu wyposa?enia warsztatowego (specjalny katalog dla sieci z szerok? ofert?).
 • Program finansowania (leasing),
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia us?ug w ramach sieci.
 • Specjalne warunki pod??czenia do systemu, umo?liwiaj?cego przyjmowanie zap?aty za us?ugi kartami p?atniczymi (terminal).
 • Dodatkowe "pakiety" rabatowe na zakup cz??ci zamiennych.
 • Dost?p do wysokiej jako?ci cz??ci zamiennych GAU Polska produkowanych przez znanych i renomowanych producentw, dostarczaj?cych swoje produkty tak?e na pierwszy monta?.
 • Autoryzacje fabryczne producentw cz??ci Valeo Expert, Valeo Clim Service, Hella Service Partner.
 • Oglnopolska gwarancja na wymieniane cz??ci i ?wiadczone us?ugi dla klientw.
 • Ksi??eczka Serwisowa wydawana klientom warsztatw.
 • Szeroki dost?p do specjalistycznej informacji technicznej.
 • Szkolenia i kursy techniczne.
 • Bliska wsp?praca poszczeglnych warsztatw w zakresie wymiany do?wiadcze?, akcji promocyjnych itp.
 • Wsparcie koordynatora regionalnego sieci.
 • Mapa warsztatw zrzeszonych w sieci Eurowarsztat

  Przyk?adowa wizualizacja


  Nowy partner w programie EuroClub!


  Do grona partnerw, bior?cych udzia? w programie EuroClub, do??czy?a firma Delphi. Za zakupy produktw tej marki, EuroWarsztaty otrzymaj? 5 pkt za ka?de wydane 100z? netto. Zmiany dotycz? tak?e katalogu nagrd, ktry wkrtce zostanie zaktualizowany o produkty Delphi. Zach?camy wszystkie EuroWarsztaty do szczeglnego uwzgl?dniania przy podejmowaniu decyzji zakupowych marki Delphi, oraz innych partnerw bior?cych udzia? w programie. Obecnie w programie bierze udzia? ju? 14 marek i s? to: Shell, Philips, Narva, Valeo, SKF, KYB, NGK, Liqui Moly, Bosch, Dayco, Mintex, Textar, Gates, Delphi.

  1 kwietnia 2013 do programu EuroClub,do??czy?y kolejne firmy: TRW oraz Hengst. Za zakupy produktw tych marek u regionalnych dystrybutorw Groupauto Polska, Eurowarsztaty otrzymaj? 5 pkt za ka?de wydane 100z? netto. Zach?camy wszystkie Eurowarsztaty do szczeglnego uwzgl?dniania przy podejmowaniu decyzji zakupowych marek TRW oraz Hengst,oraz innych partnerw bior?cych udzia? w programie. Obecnie w programie bierze udzia? 14 marek i s? to: Shell, Philips, Narva, SKF, KYB, NGK, Liqui Moly, Bosch, Dayco, Mintex, Textar, Delphi, TRW oraz Hengst.

  shell Liqui Moly

  Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2015 08:50